Te Amo

  • E whakamana ana i ngā kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha; e waihanga ana, e whakahāngai ana i ngā paerewa mō te kounga o te reo Māori; e whakahaere ana i te Whakamātautau Tohu Taumata me te hanganga o te kupu hou. E tono ana i ngā rangahautanga, e tautohu ana, e whakamāmā ana hoki i te ara ki ngā puna raraunga, hei āwhina i ngā mahi whakaora i te reo Māori.  
  • E hāpai ake i te anga arotake mō te Maihi Karauna, e arotake ana hoki i ngā kaupapa tara ā-whare, i runga anō i te āwhata KoPA
  • E mahi tahi ana ki te kāwanatanga nui tonu ki te whakarite ahunga e kaha ake ana te wairua mahi tahi, wairua kōpuni mō te wāhi ki te tārainga o ngā kaupapa-here reo Māori