Me tahuri au ki hea ki te kimi i ngā rauemi reo Māori?

Answer

Ko tā mātou pae tukutuku www.reomaori.co.nz tētahi mātāpuna o ngā mea katoa e pā ana ki te reo Māori. Kei reira e rewa mai ana he rauemi, he kaupapa, he akoranga, he paki, he aha atu, mā ngā tāngata kei te ara reo, ahakoa kei hea ake rātou o te ara e haere ana. 

E rua ngā puna rauemi: ko tētahi e whakaatu ana i ā mātou ake rauemi, ko tētahi mō ngā tino rauemi a ētahi atu.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.