He whakamārama mō te whakamātautau

E rua ngā wehenga o te whakamātautau, hei whakatupu i ngā pūkenga whakamāori ā-tuhi, ā-waha kia tuawhiti tonu. 

Whakamāori ā-tuhi: te matatau ki te whakamāori ā-tuhi i te kupu kua tuhia

Whakamāori ā-waha: te matatau ki te whakamāori ā-waha i te kupu ka puta i te waha 

Ina puta te ihu o te kaitono i te whakamātautau, ka whakawhiwhia ia ki tētahi o ēnei tohu: 

(a)  te tohu whakamana i te matatau ki te whakamāori ā-waha
(b)  te tohu whakamana i te matatau ki te whakamāori ā-tuhi
(c)  te tohu whakamana i te matatau ki te whakamāori ā-waha, ā-tuhi anō hoki