Ka tautoko ā-pūtea anō koutou i ētahi kaupapa?

Answer

Ka āta mahi tahi mātou ki ngā rōpū whai pānga mai ki te reo me ō mātou hoa pātui ki te tautoko i ā rātou kaupapa. Tērā anō pea mātou e tautoko i ngā kaupapa ā-motu ka āta tuku i te kakara o te reo Māori kia tau atu ki a matahuhua mā. Īmēratia mai ki [email protected].

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.