Āe rānei ka whakamāori kōrero ā-tuhi, ā-waha Te Taura Whiri?

Answer

Kāore mātou e whakamāori kōrero mā ētahi atu, engari kei konei tā mātou rēhita o ngā kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha. E āhei ana koe te tirotiro i te rārangi nei me te kōwhiri i tētahi e ngata ai ō hiahia taha whakamāori. Māu anō e whakapā arorangi atu ki te kaiwhakamāori.




Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.