Mai i te whakarewanga o Te Taura Whiri i te Reo Māori, puta ai a He Muka i ōna wā anō i ia tau. He mea whakaputa hei tohatoha i te kupu hou, hei tiritiri i te kupu tawhito, hei tukutuku i te mātauranga. Kei te reo Māori katoa a He Muka. I ēnei rā ko ngā kai kei ōna whārangi, he kōrero mō ngā kaupapa o te wā, he kupu hou, he huatau, he aha atu anō.