Kāhui Reo Māori

Haere mai ki te ako, ki te kōrero tahi ki te taha o te hunga whakamahere reo ki ngā wānanga kaupapa ako ia marama