Ki te Tahatū o te Rangi

I te tau 2018, i huahoko Te Taura Whiri i te Reo Māori i te New Zealand Work Research Institute (NZWRI) me Te Ipukarea ki te tūhura i te tuituinga o te reo Māori me ōna tikanga ki roto ki ngā whakahaere puta noa i Aotearoa.

E tautohu ana tēnei rangahau i te take ka whakamahi, ka tautoko, ka kōkiri hoki ngā whakahaere i te whakamahinga o te reo Māori me ōna tikanga ki Aotearoa, me ngā whakapātari e aukati ana i a rātou kia pērā. He mea nui whakaharahara te mārama ki ngā take e hiahiatia ana te whakamahi i te reo Māori, otirā, ngā āhuatanga e aukati i te whakamahinga o te reo Māori, o ngā kupu me ngā tikanga Māori ki te wāhi mahi, he mea nui tēnei ki te pikinga o te whakamahinga o te reo Māori puta noa i te pāpori o Aotearoa.

Tikiake

Ki te Tahatū o te Rangi Report

PDF