Kōwhiria ko te reo Māori i tēnei tau

Me tīmata ināianei, me mau tonu rānei ki te ara! Koia nei te kupu a Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te rangatahi me ō rātou mātua e kōwhiri nei i ngā kaupapa ako i te tīmatanga o te tau hou.

E kī ana te tumuaki o Te Taura Whiri, a Ngahiwi Apanui, “ehara i te mea kei ngā kōhanga reo anake, engari e whāngaia atu ana te reo Māori kia iti nei ki ngā tamariki i te nuinga o ngā whare kōhungahunga. Ki te kawea tonutia te reo i te kura tuatahi me te kura tuarua, ko te ara tēnā e matatau ai aua tamariki ki te reo taketake o Aotearoa ā tōna wā.

“E whakahau ana te Wāhanga 61 (3) ii o te Ture Mātauranga kia mahi mārire ia kura ki te whakarite whakaakoranga e pā ana ki ngā tikanga Māori me te reo Māori mā ngā ākonga wā-poha ki te tono ngā mātua kia pērā te kura.

“Kia kaua ngā mātua e tawhitawhi ki te tono kia āhei ā rātou tamariki ki te ako i te reo Māori. Ka uaua ake ki ētahi kura te manaaki i tēnei tū tono, tēnā i ētahi atu. Heoi anō, me titikaha ngā mātua, kia kore ai e ngere ā rātou tamariki.

“Ko tāku e māharahara nei, he tokomaha rawa ngā tamariki kei te memeha te reo Māori kua mau i a rātou i te kōhanga reo me te kura. Ka tino pōuri te ngākau i tēnei āhua, inā hoki, ka ngaro noa ngā mea kua ākona, ka tahi, ka uaua ake te ara whai i te mātauranga ki ētahi, ka rua, ka whētōtō anō ngā mahi whakarauora ake i te reo Māori, ka toru. Me mahi ngātahi ngā whānau, ngā hapori me ngā kaituku i te mātauranga ki te rongoā i tēnei tūāhua.

“Nō reira, anei tā mātou ki a koutou: takahia ngā huarahi kua takoto hei ako i te reo Māori, ka mau tonu ai ki aua ara.” Kei te akiaki anō hoki a Ngahiwi Apanui i ngā ākonga e piki ake ana ki ngā kura o te pae tuatoru kia whai whakaaro ki te reo Māori hei kaupapa mā rātou i ō rātou tohu mātauranga.

“Kia kaha ake te rere o te reo Māori i te ao pakihi, i te ao tōrangapū me te umaraha o Aotearoa, he mea nui te mōhio ki te whakahua tika i ngā kupu Māori, ki te mihi ki te reo Māori, me te mōhio ki te whai haere i ngā kōrero Māori. Ā, mō ētahi, mā te oroko tūtakitanga ki te reo Māori, ka tuwhera te kūaha ki tēnei mea te māramatanga ki ngā tāngata o Aotearoa me ngā tātai kōrero o mua, hāunga anō te tipu haere o te matatau ki te reo Māori.”