Kupu hou - Ngā wāhanga o te tinana

I tēnei wā mōrearea e tika ana kia whakarewa atu te pōtae ki ngā rata, ngā tapuhi me ngā kaimahi kei te rārangi mua o tēnei pakanga ki a Kowheori. Koinei ko tā Te Taura Whiri i te Reo Māori koha ki te ao hauora, he kupu hou e aro hāngai ana ngā wāhanga o te tinana kāore i te tino kōrerotia.  

a mua o te pakihiwi 

 front delts 

a muri o te pakihiwi 

 rear delts 

iwi kawititanga 

 carpels 

iwi mati 

 phalanges  

iwi papanui 

 metacarpels 

iwi pungapunga 

 tarsal 

iwi takahi 

 metatarsal 

kikowhiti 

 forearm 

kōwhiti 

 ulna 

kūhā 

 inner thigh 

ngā kaokao 

 obliques 

ngā pakihiwi 

 shoulders  

ngā uamua o te pakihiwi 

 front delts 

ngā uamuri o te pakihiwi 

 rear delts 

ngā uataha o te pakihiwi 

 side delts 

ngā uaua kukuti waewae 

 adductors 

ngā uaua o te kumu 

 gluteals 

ngā uaua o te pakihiwi 

 shoulders 

ngā uaua o te puku 

 abdominals 

ngā uaua o te tapuhau 

 surae  

ngā uaua o te tuarā 

 dorsal muscles 

ngā uaua o te uma 

 pectorals 

ngā uaua tuakōpako 

 trapezii  

ngā uaua whakaita pākau 

 scapulae fixers 

ngā uaua whāpiko kawititanga 

 wrist flexors 

ngā uaua whāpiko ringa 

 arm flexors 

ngā uaua whāpiko waewae 

 thigh flexors 

ngā uaua whātoro kawititanga 

 wrist extensors 

ngā uaua whātoro ringa 

 arm extensors  

ngā uaua whewhera waewae 

 hip abductors 

paemanu 

 clavicle 

pākau 

 scapula 

pakohu roro 

 cranium 

papatoiake 

 pelvis 

peke 

 humerus 

pona 

 knee 

popoki 

 kneecap 

rara 

 ribs 

tangai 

 vertebrae 

tangai kakī 

 cervical vertebrae 

takakaha 

 tibia 

tāngai tuaiwi 

 lumbar vertebrae 

timu 

 coccyx 

whaturei 

 sternum