Kupu hou - Ngā mahi whakapakari tinana

E ngā karangatanga maha o te motu, tēnā koutou

Koinei te reo mihi o Te Taura Whiri i te Reo Māori e rere nei ki a koutou puta noa i ngā moka katoa o tō tātou whenua taurikura.

Ko tā tēnei putanga kupu hou, he āta tirotiro i te horopaki o ngā mahi whakapakari tinana. Kua kite nei mātou i te mahi a te tangata kua hokihoki nei ki ngā mahi hākinakina me ngā whare whakapakari tinana puta noa i te motu. Koinei tā mātou koha ki ō koutou haerenga, kia māia, kia mātātoa, kia kaha te reo Māori!

 

hiki maipoto whakatetaha

 lateral dumbbell raises

hiki pakihiwi kakau tuakōpako 

 trap bar shrugs

hiki pakihiwi maipoto

 dumbbell shrugs

hiki pakihiwi mairoa

 barbell shrugs

hiki -pakihiwi pūrere

 machine shrugs

hiki pakihiwi pūrere

 machine shrugs

hiki ringa takamua hohoko

 alternate front arm raises

hikirukiruki

 deadlifts ☼ rukiruki=intensive used with taumaha to mean VERY heavy, decided to drop "taumaha" in this instance - ka mārama tonu te ahunga mai o te kupu)

hikirukiruki kakau tuakōpako

 trap bar deadlifts

hikirukiruki waemārō

 stiff-legged deadlifts

hikirukiruki waetāwhana or hikirukiruki sumo

 sumo deadlifts

hiki takamua ki te mairoa

 barbell front raises

hiki takamua, ki te tauru hakahaka, mau kuru

 low-pulley front raises, neutral grip

hiki takamua, ki te tauru hakahaka, mau rā runga

 low-pulley front raises, overhand grip

hiki takamua, maipoto-tahi

 one-dumbbell front raises

hiki tapuhau

 calf raises ☼ takapū is also used quite widely for calf - can be substituted in according to preference

hiki tapuhau kāihe

 donkey calf raises

hiki tapuhau noho

 seated calf raises

hiki tapuhau noho, ki te mairoa

 seated dumbbell calf raises

hiki tapuhau tū

 standing calf raises

hiki tapuwae tahi

 one-leg toe raises

hikitou

 bridging

hiki waewae

 leg raises

hiki waewae iri

 hanging leg raises

hiki waewae paepiki

 incline leg raises

hiki whakatetaha

 side-lying lateral raises ☼ hiki whakatetaha, kaokao

hiki whakatetaha, ki te pūrere

 machine lateral raises

hiki whakatetaha, ki te tauru hakahaka

 low-pulley lateral raises

hiki whakatetaha tūpou

 bent-over lateral raises

hiki whakatetaha tūpou, ki te tauru hakahaka

 low-pulley bent-over lateral raises

hoe kakau-Tī

 T-bar rows

hoe kakau-Tī tāpapa

 T-bar rows with abdominal support

hoe maipoto

 dumbbell rows

hoe maipoto ringatahi

 one-arm dumbbell rows

hoe mairoa

 barbell rows

hoe noho

 seated rows

hoe noho ringa-tawhiti

 wide-grip seated rows

hoe noho ringa-tawhiti whakarara 

 wide-grip seated rows (parallel grip)

hoe tū

 upright rows 

kapu inoi

 preacher curls

kapu kawititanga

 wrist curls

kapu kawititanga kōaro

 reverse wrist curls

kapu kuru

 hammer curls

kapu maipoto

 dumbell curls ☼ maipoto < mai i te maitai 'iron, weights', me te maihea 'sinker for a fishing line'; cf barbell = mairoa

kapu maipoto paepiki

 incline dumbell curls

kapu mairoa

 barbell curls

kapu mairoa kōaro

 reverse barbell curls

kapu pūrere

 machine curls

kapu tauru hakahaka

 low-pulley curls

kapu tauru teitei

 high-pulley curls

kapu waewae noho

 seated leg curls

kapu waewae takoto/kapu waewae tāpapa

 lying leg curls

kapu waewae tāpapa

 sumo squat

kapu waewae tū

 standing leg curls

kapu whakawhāiti

 concentration curls

kume-raro ringa-tata kōaro

 close reverse-grip lat pull-downs

kume-raro ringa-tata whakarara

 close-grip lat pull-downs (parallel grip)

kume-raro ringa-tawhiti

 wide-grip lat pull-downs

kume-raro ringa-tawhiti whakarara

 wide-grip lat pull-downs (parallel grip)

kume-raro ringa-torotika

 straight-arm lat pull-downs

kume-raro takamuri

 back lat pull-downs

kume-raro tuawhārahi

 lat pull-downs

kuparu

 squats

kuparu sumo

 sumo squat

kuparu ioka

 hack squats ☼ ioka = yoke

kuparu maipoto

 dumbbell squats

kuparu maipoto takawaenga

 squats with a dumbbell held between the legs

kuparu takamua

 front squats

kuparu waehōkai

 power squats

kuparu waetāwhana

 sumo squat

kuparu whakamatika

 box squats

koropeke

 crunches

koropeke pūrere

 machine crunches

koropeke tauru teitei

 high pulley crunches

pana pae

 bench press

pana paeheke

 decline bench press

pana paepiki

 incline bench press

pana pae pūrere

 machine bench press

pana pae ringa-tata

 close-grip bench press

pana pakihiwi

 shoulder press

pana pakihiwi maipoto

 dumbbell shoulder press

pana pakihiwi mairoa

 barbell shoulder press

pana takamua (nohotū)

 (seated) front press

pana takamua tūtika

 military press

pana takamuri

 back press/behind neck press

pana waewae paepiki

 incline leg press

pana whakarunga

 push-up

papa whakamārō kaokao

 side plank He rawe te papa whakamārō kaokao, hei whakapakari i ngā kaokao o te tangata. ☼ He mahi whakapakari tinana

papa whakamārō puku

 plank Whakamahia te papa whakamāro puku hei whakapakari i tō puka. ☼ He mahi whakapakari tīnana

pēpēhi

 push-downs

pēpēhi kaka-V kōaro

 pushdowns with upside down V bar

pēpēhi kōaro ringatahi

 one-arm reverse push-downs

pēpēhi taura

 rope pushdowns

ringakoki whakawaho, ki te tauru

 external arm rotations at a pulley

rīwiti

 rivets

roha maipoto

 dumbbell flys

roha maipoto paepiki

 incline dumbbell flys

roha paepoho

 pec deck flys

roha whakawhiti aho

 cable crossover flys

te pana a Ānara

 Arnold press ☼ te pana a Ānara/tā Ānara

tōrunga maipoto

 dumbbell pullovers

tōrunga mairoa

 barbell pullovers

tukupoto tāuhu whakarara

 parallel bar dips

tukupoto uatoru

 triceps dips

tukupoto waenga pae

 between bench dips

wae-kukuti, ki te aho

 cable adductions

wae-kukuti, ki te pūrere

 machine adductions

waetīkei maipoto

 dumbbell lunges

waetīkei mairoa

 barbell lunges

wae-whewhera, ki te aho

 cable hip abductions

wae-whewhera, noho pūrere

 seated machine hip abductions

wae-whewhera takoto

 lying hip abductions

wae-whewhera, tū pūrere

 standing machine hip abductions

whakamakaka

 warm down

whakamatiti

 stretch

whakapiko kaokao maipoto

 dumbbell side bends

whātoro hope, ki te papa

 floor hip extensions

whātoro hope, ki te pūrere

 machine hip extensions

whātorotoro

 stretch

whātoro tuarā

 back extensions

whātoro tuarā pūrere

 machine back extensions

whātoro uatoru kakaupiko nohotū

 seated E-Z bar triceps extensions

whātoro uatoru ki te aho, rā runga 

 overhead cable triceps extensions

whātoro uatoru maipoto nohotū

 seated dumbbell triceps extensions

whātoro uatoru maipoto ringatahi, rā runga

 one-arm overhead dumbbell triceps extensions

whātoro uatoru maipoto takoto

 lying dumbbell triceps extensions

whātoro uatoru (mairoa) takoto

 lying triceps extensions

whātoro waewae

 leg extensions

whātoro whakatetaha, ki te tauru teitei

 high-pulley lateral extensions