Kura Reo o Te Hunga Rōia Māori

Te Hunga Rōia! Te Hunga Rōia!
Puritia ko te reo rangatira
e i a i e!

Tēnā te manu aute a te Kura Reo tuatahi o te Hunga Rōia Māori ka rere, ka rewa rā ki te kōmata o te rangi, whakatata atu ai ki te huinga kahurangi e tīrama mai ana i te rangi me te manawa i te wā o te Matariki. Kei ngā whetū tārake o te ao o te ture, okioki mai rā.

Tēnā te manu aute ka whītikihia ki te poupou o Ngā Tūmanako o rātou mā. Waititi e, ka tika ko koutou hei aho matua mō te manu aute nei. Pēperekōu mai, pīrere mai, kāuta mai, kura mai, i rangatira te kaupapa i a koutou.

Tēnā te manu aute ka angi haere, i runga i te whakaaro nui o te toa takitini. Kei te kāhui tautoko, kei Te Puni Kōkiri, koutou ko Te Mata, ko te Southern Trust, ko Te Tumu Paeroa, ko te One Foundation, ko Kahui Legal, ko Tukau Law, ko McCaw Lewis, ko Kayes Fletcher Walker - mokori anō kia rere ngā mihi. Nā koutou rā ngā paihau o te manu aute nei.

Tēnā te manu aute ka whakapāho i te tōmina nui o te tini o te ao ture ki te reo Māori, kia piki ake te kounga, kia nui ake te kitenga, te rongonga, i ngā mahi o ia rā. Koia i muia ai te marae e te rau tangata, rōia mai, kaiwhakawā mai, Māori mai, tauiwi mai, ahakoa ngā tini ākinga o te wā.

Tēnā te manu aute ka korikori, ka tākaro i te kōhengi o te noho tahi a ngā ākonga me te kāhui kaiako, ko Tātere MacLeod, ko Tai Ahu, ko Hēmi Kelly, rātou ko Karena Kelly, nā rātou i matapaki ngā tini āhuatanga o tō tātou reo e whai pānga ana ki te ao o te ture.

Tēnā te manu aute ka titi ki te rangi tūhāhā, he mea kawe e te kauhau a te manu tāiko, a Justice Joe Williams, i te pō whakamutunga o te kura. I taringa rahirahi te katoa ki ana kōrero mō te huarahi kua takahia e ngā whakatipuranga o mua, tēnā me tana pīkautanga, tēnā me tana whawhai nui hei oranga mō te iwi Māori, me tana whakapātaritari kia āta whaiwhakaarotia te kawenga me te tohe nui a te hunga rōia Māori o nāianei i te wā ki a rātou.

Tēnā te manu aute ka kumea, kia hoki mai ai ki te whenua, ka āta tākaihia mō te wā nei e ngā kaiwhakahaere o te kaupapa, e Piripi Winiata rātou ko Lee Belk ko Alana Thomas. Tāria te wā e pupuhi mai anō te kōhengihengi o aroha nui ki te reo, e rewa anō ai te manu aute nei, e kitea anō ai e te hunga rōia e mātai ana i te pae o te rangi, e whanga ana ki tana karanga.

Tēnei te manu aute o te Kura Reo o Te Hunga Rōia Māori ka tau.

 


Kāti, ko tā He Muka he whakaputa kōrero ki te reo Māori. Ko ngā tirohanga, whakaaro rānei kei roto i te tuhinga nei he mea whaiaro nō te tangata nāna te kōrero i tuhi. Ka mutu, kāore i te whakaatu i ngā whakaaro o, i ngā kōrero a, rānei, Te Taura Whiri i te Reo Māori, āna kaimahi, tana pae whakahaere, tana poari rānei, tae atu rā ki ngā tari, ngā pakihi rānei e whai pānga ana ki Te Taura Whiri i te Reo Māori, ahakoa te hononga, hāunga i ngā mea kua āta whakahuatia ake ai.  Ehara ēnei tirohanga, whakaaro, kōrero rānei i te mea whakaiti, whakahē rānei, i te iwi, i te hapori, i te rōpū, i te tari, i te pakihi, i te tangata rānei.