Language Planning and Policy

He Kaupapa Arotake Kōrero
Ko tā te kaupapa nei he tirotiro ki ngā momo puna kōrero e kitea ai ngā whakaaro matua me ngā māramatanga nui mō ngā āhuatanga e pā ana ki te momoho o te whakakaupapahere, te whakamahere hoki i te reo, otirā mō te whakarauora i ngā reo iwi taketake kia mauroa ai. Ko ngā momo puna kōrero ēnei; ko ngā pūrongo rangahau, ko ngā pūrongo hautaka, ko ngā pukapuka, ko ngā kōrero whakapae hoki.

He Rārangi Kōrerotaka:
Me pānui tahi rānei te rārangi kōrerotaka nei me te arotake kōrero: Te Whakamahere me Te Whakakaupapahere i te Reo: Ngā āhuatanga e pā ana ki te momoho o te whakamahere me te whakakaupapahere i te reo; me pānui motuhake kē rānei.

Ka hua mai te rārangi kōrerotaka i ngā momo puna kōrero (arā, ko ngā pūrongo rangahau, ko ngā pūrongo hautaka, ko ngā pukapuka, ko ngā kōrero whakapae hoki). Ko tōna tikanga he titiro whānui ki ngā whakaaro matua me ngā māramatanga nui mō ngā āhuatanga e pā ana ki te momoho o te whakakaupapahere me te whakamahere hoki i te reo, otirā mō te whakarauora i ngā reo iwi taketake kia mauroa ai.

Ko te mea kē, kia tirohia ngā kōrero o mua tata atu nei – i whakaputaina i ngā tau 2008-2019 e kitea ai te hou o ngā whakawhitinga whakaaro. I tīkina atu ngā whakaaro i ngā whakarāpopototanga o te rārangi kōrerotaka, engari i whakawhānuitia te puna kōrero kia tirohia hoki ko ngā kōrero hira e wānanga ana ngā āhuatanga matua e pā ana ki te aronui o te whakatipu i te whakakaupapahere me te whakamahere i te reo (LPP), me te pānga anō ki te whakarauora i te reo Māori me ōna kaupapahere, mahere hoki.

He Whakarāpopototanga Noa:
Ka aro atu tēnei whakarāpopototanga ki te ngā mahi whakamahere, whakakaupapahere hoki (LPP) mō te reo Māori me ngā reo iwi taketake anō.  Ahakoa te rerekē o ngā whakamāramatanga a ngā kairangahau i te LPP, e matua kotahi ana te ahunga o te whakamahere reo, he arohāngai, he āta nahanaha te whai kia ora ai te reo.

 

Tikiake

Bibliography

PDF

Lay Summary

PDF

Literature Review

PDF