Te Whakamahere Reo

Kāore te reo mō ia rā e puta noa ake; me āta mahere rawa. Ko te mahi a te mahere he whakatakoto he aha ngā mahi, pēhea ai te whakatutuki, āhea te mahi, ko wai hoki hei whakatutuki. E rima ngā huānga hei whakaaro ki te whakamahere i te whakarauoratanga o te reo, i te noho rānei o te reo hei reo mō ia rā: