Mana whenua

Mana whenua

Kia whakaaro koe ki te tapa i ngā ingoa Māori ki ngā wāhi me ngā whare ko tā mātou marohi kia toro atu koe ki te mana whenua o tō rohe. Ka kitea he hono ki ēnei iwi i konei