Hei Reo mō Ia Rā

Mā te noho hei reo mō ia rā ka tau rawa te reo Māori ki ngā mahi o ia rā i Aotearoa. He whakaatu hoki ki te hunga kōrero i te reo Māori he taonga tino hirahira e tautokotia ana i tua atu i ō rātou hapori kōrero reo pēnei i te Kōhanga Reo, te kura kaupapa tae atu ki te marae. Kei te taunoa o te reo hei reo mō ia rā he āheitanga nunui e rato ai te reo Māori kia angitu. Ko tāna mahi he āki kia whakamahia nui ake te reo, he waihanga hoki i te taiao whakapakari i te reo Māori, te reo taketake o Aotearoa.