Te Ture Mō te Reo Māori (2016)

Ko te Ture mō te Reo Māori 2016 te whakakapi o te Ture mō te Reo Māori 1987. Ko tāna, he kī mārire ko te reo Māori te reo taketake o Aotearoa, e tiakina ana i raro i te tāwharau o te Tiriti o Waitangi. He whakaū hoki tāna i te titikaha o te Karauna me ngāi Māori ki te mahi tahi ki te whakarauora i te reo Māori.

I runga anō i tēnei ture:  

“ka whakaū te Karauna i ngā pānga kino o āna kaupapa here o mua, o āna mahi hoki o mua, i roto  i ngā whakatipuranga, kāore i āta whai kia tiakina, kia tokona ake hoki te reo Māori, kāore hoki i ākina kia whakapuakina te reo e ngā iwi me ngāi Māori”, ā, “ka whakapuaki te Karauna i tōna ū kia mahi tahi me ngā iwi me ngāi Māori ki te āta whai tonu kia tiakina, kia tokona ake hoki tēnei taonga, ko te reo Māori, mō ngā whakatipuranga e haere ake nei”. 

Nā te ture nei anō a Te Mātāwai i whakatū hei whakakanohi, hei tautoko hoki i te whakarauoratanga o te reo Māori i waenga i a ngāi Māori, i ngā iwi Māori, me ngā hapori Māori. He mea whakawhiti anō hoki ki Te Mātāwai ngā pūtea tohatoha e ahu mai ana i ngā moni a te Karauna mō ngā kaupapa whakarauora (pērā i te Tahua o Mā te Reo).

Ko Te Taura Whiri i te Reo Māori te kairuruku i te Maihi Karauna. He mahi tēnei e kawea ana ki ngā koko katoa o te kāwanatanga, i nui ake ai tōna awe.  

Kei te reo Māori, kei te reo Pākehā anō te ture nei, engari kei te tauira reo Māori te mana nui e ai ki tā te ture.