Te Arotakenga o Whakamātauria tō reo Māori 2021/22

E whakahaere ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i te kaupapa Whakamātauria Tō Reo Māori, he whakamātautau whai mana ā-motu e whakamātau ana i ngā pūkenga reo Māori o tēnā, o tēnā.

E wātea ana ki te katoa, ā, kāore he utu. Ka mahia e ētahi te whakamātautau kia piki ō rātou utu i runga i te taumata ka ekea, engari ko te nuinga ka mahia kia kitea pēhea ō rātou pūkenga. Tae noa ki te Haratua 2022, ka mahi ā-kanohi ngā tāngata i te whakamātautau. Nā te KŌWHEORI-19, kāore i āhei te mahi ā-kanohi. Nō reira, ko te hiahia a Te Taura Whiri i te Reo Māori kia pai ake te whakamātautau, ā, kia noho ki runga ipurangi mā reira e wātea ake ki ētahi anō tāngata.

Tikiake

Level Finder Examination Programme Evaluation 2021 2022(English)

PDF

Te Arotakenga o Whakamātauria tō Māori 2021 22(Māori)

PDF