Whakamātauria Tō Reo Māori

Ko tā te Whakamātautau Tohu Taumata/Whakamātauria Tō Reo Māori (LFE), he tohu whānui e pēhea rawa ana te mōhio o te tangata ki te whai haere i te kōrero ā-waha, tōna mōhio ki ngā kupu o te reo, tae atu ki ngā āhuatanga wetereo.  Kei te wātea ngā whakamātautau nei ki ngā tāngata takitahi me ngā whakahaere e pīrangi ana kia whakamātauria tō rātou matatau ki te reo Māori i runga anō i te anga kua tapaina nei ko Whakamātauria Tō Reo Māori.

He whakamātautau ā-tuhi, kotahi hāora te roa, ā, ka tāpiria he tekau meneti anō mō te pānui i te whakamātautau. 

E toru ngā arotahinga o te whakamātautau:

  • Tā te taringa whaiwhai haere i te kōrero ā-waha (he tuhi i te kōrero ka pānuitia ā-waha e tētahi)
  • He whakamātau i te puna kupu (he āta pānui i tētahi tuhinga me te whakautu pātai mā te tīpako i te whakautu tika o roto mai i ngā whakautu maha)
  • e whakamātau wetereo (he āta pānui i tētahi tuhinga me te whakautu pātai mā te tīpako i te whakautu tika o roto mai i ngā whakautu maha)