Te takoto o te whakamātautau

Te roa: Kotahi haora hei whakaoti i te LFE. Ka tāpiria he 10 meneti atu anō hei pānui i ngā kōrero i te tīmatanga o te whakamātautau.

He tuhi i te kōrero ka pānutia ā-waha – E toru ngā pānuitanga ā-waha i tētahi kōrero. Ko tāu, he tuhi i tāu e rongo ana, ki te pukapuka ka hoatu hei tuhi māu ki roto. 

He pātai tīpako whakautu – E whakamātau ana i tō mōhio ki ngā kupu me ngā āhuatanga wetereo i runga anō i te horopaki.