Ngā ture o te whakamātautau

  • Ngā waea pūkoro – me ērā atu pūrere whitihiko katoa – kāore e whakaaetia ki te whaitua whakamātautau. 
  • He whakamātautau pukapuka kati tēnei – kāore e whakaaetia te papakupu, te āwhina rānei a tētahi atu rauemi, a tētahi atu tangata rānei i a koe.
  • Kawea he wai mōu, he kai anō hei timotimo, ina hiahiatia.
  • Me tae ake ki te whare whakamātautau i te 10 meneti, nui ake rānei, i mua i te tīmatanga, kia pai ai te whakaū i tō whakaurunga me tō tau Kaitono.  
  • Whāia ngā tohutohu katoa a te kaiwhakahaere.