Taumata 5 - Mutunga mai o te matatau

I te taumata 5, he māmā noa iho ki te kaikōrero Māori te whakawhitiwhiti tika i ōna whakaaro me ōna kare ā-roto ki te reo Māori. Ko te tangata kei tēnei taumata he māmā ki a ia te whai wāhi atu ki ngā tini horopaki ā-ahurea. He kounga tana whakamahi i te wete reo, tana puna kupu, me tana whakamahi i ngā kīwaha. Ka makere noa mai te kōrero i a ia i runga i te tika me te hāngai ki te kaupapa ahakoa te horopaki. Ka taea e te tangata nei te kōrero, te pānui, te mārama me te tuhituhi i runga i te tika me te pai e pā ki ngā kaupapa hōhonu, rehurehu tae atu ki ngā kaupapa mātanga.