Taumata 4 - Tino pai nei te matatau

Ka whakaputa noa te tangata i te taumata 4 i ōna whakaaro i te nuinga o ngā horopaki o ia rā, tae atu ki ngā momo horopaki pāpori me ngā horopaki ngaio. He pai tana whakatakoto tika i te kōrero, tana puna kupu, me tana mōhio ki ngā kīwaha, e taea ai e ia te whakawhitiwhiti whakaaro tahi ki ētahi atu, ā, ka taea hoki e ia te pānui me te tuhi ki te reo Māori. Ka mārama te reo o te tangata nei i te hunga matatau ki te reo Māori, ā, ka taea hoki e ia te matapaki ngā kaupapa āhua whīwhiwhi e pā ana ki ngā kaupapa e taunga ana ia.