Pakihi

Te kounga o te whakatairanga a te pakihi i te reo Māori

E whakanui ana tēnei kaupapa i ngā pakihi kua whakauru i te reo Māori i ā rātou mahi, i ā rātou rawa, i ā rātou ratonga, e āwhina nei i te whakamāoritanga o te reo Māori i te rāngai arumoni. Me whakaatu e te tautapa tā rātou ū ki te whakawhanake i tētahi taiao pakihi reorua, me te whakatairanga i te reo Māori i ā rātou rawa, i ō rātou mātāpono hoki/rānei. He whakahaere pea kua whakaatu i te kounga o tā rātou whakauru i tētahi mahere reo Māori, e kitea hoki/rānei ana te reo Māori i tō rātou wāhi mahi.

  • Ka āhei tō tautapa i tētahi tangata, i tētahi whakahaere, i tētahi kaupapa rānei mō tēnei tohu.
  • Me hāngai tēnei tautapanga ki ngā hua i puta i Aotearoa. 
  • Me hāngai ngā tautapanga ki ngā pakihi, ki tētahi tangata rānei i te ao pakihi. 
  • Ka whakaarohia ngā tautapanga mō ngā kaupapa ā-roto, mō ngā kaupapa rānei e whakapakari ana i ngā āheinga o te pakihi, he rawa, he taiopenga, he whakahau, he hōtaka ā-waho rānei.