Hapori

Te whakapakari i te reo Māori ki te mātinitini

E whakanuia ana e te kaupapa Hapori ngā toa hapori kāore i te mōhiotia whānuitia, me ngā kaupapa ā-rohe e whakaputa ana i ngā hua pai ki te reo Māori i ō rātou hapori. E whakanui ana tēnei kaupapa i te mana o te takitini me ngā kaupapa a te mātinitini ki te taute i te reo Māori, ā, ka whakanuia ngā hua o ēnei kaupapa ki te whakarauora i te reo Māori. E māraurau ana ngā kaupapa ā-hapori katoa - ngā rōpū, ngā marae, ngā taiopenga, tētahi tangata rānei e mahi ana i ngā mahi e tino ora ai te reo i ō rātou hapori. 

  • Ka āhei tō tautapa i tētahi tangata, i tētahi whakahaere, i tētahi kaupapa rānei mō tēnei tohu.
  • Me hāngai tēnei tautapanga ki ngā hua i puta i Aotearoa. 
  • Me hāngai pū ngā tautapanga ki ngā hua i tētahi, i ētahi hapori rānei i Aotearoa.