Mātauranga

Te pākaha o ngā mahi whakaako me te ako i te reo Māori

E whakanui ana te kaupapa Mātauranga i ngā pouako, i ngā kura, i ngā whare, me ngā kaupapa whakahirahira kua whai hua i ngā mahi whakaako, whakatairanga hoki i te reo Māori. Ko ngā akoranga ōkawa, ōpaki hoki ēnei kua whakaaweawe i ngā ākonga ki te whakahiapo i te reo, ahakoa te pakeke, te taumata rānei. Me kite, me nui hoki te hua ki ngā tāngata, ki ngā hapori e āwhina ana i ngā mahi whakarauora i te reo Māori.

  • Ka āhei tō tautapa i tētahi tangata, i tētahi whakahaere, i tētahi kaupapa rānei mō tēnei tohu.
  • Me hāngai te tautapanga ki ngā hua i puta i Aotearoa. 
  • Ka whakaarohia ngā tautapanga mō te tangata, me ngā rōpū kua whakaaweawe, kua whakahaere hoki i te akongia me te whakaakongia o te reo Māori, ā, e kitea ana ngā hua i ō rātou hapori.