Ka āhei taku tuku tautapanga mō tētahi rōpū kei tāwāhi?

E aro ana te whakahaere o Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te whakamāori me te whakarauora i te reo Māori i Aotearoa nei. Me te aha, me hāngai ngā tautapanga mō Ngā Tohu Reo Māori ki ngā hua me ngā mahi i Aotearoa nei, mō ngā tāngata o Aotearoa. Heoi, kei wāhi kē pea te hunga ka tautapatia.