Me Māori ahau e āhei ai taku tautapa, taku tautapatia rānei?

He reo ā-ture te reo Māori i Aotearoa nei, ā, ko tā Te Taura Whiri he tautoko i te whakamāoritanga me te whakarauoratanga o te reo Māori mō ngā tāngata katoa o Aotearoa. Me te aha, e tuwhera ana Ngā Tohu Reo Māori ki ngā tāngata katoa o Aotearoa e whakanui ana, e tautoko hoki ana i te reo Māori. Ehara i te mea me Māori koe e taupata ai, e tautapatia ai rānei koe.