Ko te kaupapa e tū nei mātou, ko te whakaora ake i te reo Māori

He mea whakatū Te Taura Whiri i te Reo Māori e Te Ture mō te Reo Māori 1987, ā, ka toitū tonu i raro i Te Ture mō te Reo Māori 2016. Ko tā mātou, he whakatairanga i te reo Māori hei reo mataora, hei reo ka rere māori noa i te mata o te arero.

He kōrero atu anō