Ministry of Education

  • Kia tokomaha ake ngā tamariki me ngā taiohi e ako ana i te reo Māori
  • Kia tokomaha ake te hunga e piki ana ki tua o te mōhio ki ngā mea māmā noa iho i te reo Māori
  • Kia tokomaha ake e tino matatau ana ki te reo Māori