I whānau mai i ngā rangatohe

Mō te nuinga o te rautau 20, ko tā te kāwanatanga o Aotearoa, he tāmi, he aukati, he whakakino anō i te kōrero Māori noa i te porihanga. I te 49 tau ki muri, ka kawea e ōna anō toa whawhai mō te reo Māori te Petihana Reo Māori ki te aroaro o te pāremata, e tono ana kia mātua whakaakona te reo Māori i ngā kura. Neke atu i te 30,000 ngā tāngata o Aotearoa i tāia e rātou ō rātou waitohu ki te petihana nei. 

I muri, ka noho ko taua rangi tonu i tāpaea ai te petihana – te 14 o Mahuru 1972 – koia Te Rā o te Reo Māori. Ka taka te wā, ka whakaroatia ake ki Te Wiki o te Reo Māori e mōhio nei tātou i ēnei rā. Ko tētahi atu tukunga iho o tā rātou tohe aumārire, ko te angitū o te take Reo Māori WAI11 i kawea ki te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi, me te whakamanatanga o te Ture mō te Reo Māori 1987. Nā taua Ture i whaimana ai te reo Māori hei reo o Aotearoa i raro i te ture, nāna anō hoki i tū ai tēnei whare nei, a Te Taura Whiri i te Reo Māori.