Ko te kaupapa e tū nei mātou, ko te whakaora ake i te reo Māori