Te Hiringa

  • E āwhina ana i ngā pūtahi kāwanatanga ki te whakatakoto i ā rātou ake mahere reo, me te whakaata i ēnei ki ā rātou tuhinga haepapa
  • E āwhina ana i te whānuitanga atu o te rāngai kāwanatanga, tae atu ki ngā whare mātauranga, ngā hinonga Karauna, ngā kamupene Karauna me ngā hinonga kāwanatanga, ki te whakatakoto mahere reo mā rātou
  • E arotake ana i ngā mahi whakamahere reo me te ako o te reo