Te Reo mō te Tari

Anei tētahi paku puka kei roto ētahi kīanga, ētahi kupu mō te tari.