Te Toko Reo

  • E ārahi ana i ngā whakapāpātanga rautaki, ngā pātuinga, me ngā tūhonohonotanga matihiko.
  • E whakatairanga ana i ōna anō kaupapa nui, tae atu ki Te Wiki o te Reo Māori me Ngā Tohu Reo Māori.
  • E whakaputa ana i ngā rauemi me ētahi atu kōrero matihiko hei whakahihiri, hei tautāwhi i te hunga e ako ana i te reo. 
  • E tūhono atu ana ki Te Whare o te Reo Mauriora, kia whakatāiritia, kia tautokona ngātahitia ai ngā mahi whakarauora reo.