Te Whare o te Reo Mauriora He Arotakenga Arataki 2021/22

Ko tā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 he tautoko, he whakarauora i te reo Māori, mā te rautaki reo Māori a te Karauna – arā, ko te Maihi Karauna – me te rautaki reo Māori a ngā iwi me te Māori (ka kiīa atu i konei ko te iwi Māori) – arā, ko te Maihi Māori. Mā tēnei hoanga i waenga i te Karauna me te iwi Māori, ka āta tiakina, ka āta whakatairangatia hoki te reo Māori mō ngā reanga whakaheke. Ka kitea te hoanga mā roto i te huatau o Te Whare o te Reo Mauriora – ki te tohu i ngā hoa e mahi tahi ana kia hua ai ko ngā reanga whakaheke, ‘kotahi te whare, kotahi te kaupapa’. 

I te Maehe o 2021, i tono a Te Taura Whiri i te Reo Māori kia mahi tahi ai ki a R & K Consultants Limited, arā, ka mahi tahi ki a Aiko Consultants Limited ki te whakatutuki i te arotakenga.  

I kohikohia ngā mōhiohio mā te arotake ā-rorohiko me ngā uiuinga o ngā hoa whaipānga maha tae atu rā ki ngā kāinga, ngā hapori, ngā iwi, ngā kaiwhakahaere o te rāngai tūmatanui me ngā māngai kāwanatanga, ngā mātanga reo1, ngā toa reo Māori, ngā kaihāpai, ngā kaiako, ngā kaiwhakaputa ihirangi me ngā whānau.

Tikiake

Te Whare o te Mauriora Evaluation (Māori)

PDF

Te Whare o te Mauriora Evaluation (English)

PDF