Whakanuia te Reo Kia Ora

The purpose of the study for this report was to understand the actual and potential contribution of the English-medium compulsory schooling sector to the revitalisation of te reo Māori. To this end, the evaluation sought to identify how te reo Māori is delivered in English medium schools; what is working; what success looks like; and what may be reasonably expected of the provision.

Ko te take o tēnei rangahau he hiahia kia mārama he aha ia te rourou tūturu mai, me te rourou torohū o te rāngai kura auraki ki te whakarauoratanga o te reo Māori. Ka mutu, i whai te aromātai kia tautohu i te āhua o te whakaako i te reo Māori ki ngā kura auraki; he aha e mahi tika ana; he pēhea te āhua o te angitū; ā, he aha hoki e tika ana kia puta mai i te whakaritenga.

Tikiake

Report Snapshots

ZIP

Whakanuia te Reo Kia Ora Report

PDF