He pēhea nei te āhua o te mahere reo?

Answer

He tuhinga te mahere reo ka tātai i ngā mahi whakariterite e hāngai ana ki tāu ake whakahaere. Tērā pea he iti noa ngā mahi ka taea e tāu nā whakahaere, tērā rānei he nui.  Ko te mea nui, kia tīmata rawa koutou, kia auau te tirotiro i te whaihua o ngā mahi, ā, me he mahi atu anō ka taea te kawe ake.

Mā te mahere, ka takoto he arotahinga, he huarahi anō hoki e ū tonu ai te katoa ki ngā whāinga reo. Kei a koutou te tikanga mō te māmā, mō te whānui rānei o te aronga. Ehara i te mea kotahi anake te tauira e tika ana mā te katoa – inā hoki te matahuhua o ngā mahere kua takoto kē i te rāngai tūmatanui me te rāngai tūmataiti. 

Ki konei koe whaiwhai ai i te roanga atu o ngā kōrero mō te whakamahere reo. 
Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.