Te Whakamahere Reo

 • He aha tēnei mea, te whakamahere reo?

  Answer

  Ko te whakamahere reo, he ahunga whai taunakitanga ka tino whaihua mō te whakarauoranga o ngā reo taketake me ngā reo kua mōrearea. 

 • He pēhea nei te āhua o te mahere reo?

  Answer

  He tuhinga te mahere reo ka tātai i ngā mahi whakariterite e hāngai ana ki tāu ake whakahaere. Tērā pea he iti noa ngā mahi ka taea e tāu nā whakahaere, tērā rānei he nui.  Ko te mea nui, kia tīmata rawa koutou, kia auau te tirotiro i te whaihua o ngā mahi, ā, me he mahi atu anō ka taea te kawe ake.

  Mā te mahere, ka takoto he arotahinga, he huarahi anō hoki e ū tonu ai te katoa ki ngā whāinga reo. Kei a koutou te tikanga mō te māmā, mō te whānui rānei o te aronga. Ehara i te mea kotahi anake te tauira e tika ana mā te katoa – inā hoki te matahuhua o ngā mahere kua takoto kē i te rāngai tūmatanui me te rāngai tūmataiti. 

  Ki konei koe whaiwhai ai i te roanga atu o ngā kōrero mō te whakamahere reo. 
 • Me mātua whakatakoto nei au i tētahi mahere reo?

  Answer

  He mea tohutohu e te Kāhui Minita ngā tari ratonga tūmatanui katoa kia whakatakoto mahere reo.

  Kei te whakatakotoria hoki he mahere reo e te maha atu o ngā whakahaere rāngai tūmatanui, ngā pakihi me ngā rōpū hapori. He ara whaihua e tautokona ai ngā mahi whakahauora ake i te reo Māori.
 • He aha ngā painga o te whakatakoto mahere reo?

  Answer

  Mā te mahere reo Māori ka āta whakaritea ngā mahi whakaora i te reo kia nui ai ngā hua. 

  Mā te tārai me te whakatinana i tētahi mahere reo Māori, ka puta ēnei hua ki tō whakahaere:

  • Ka whai wāhi koutou ki te whakarauoratanga o te reo Māori.
  • Ka torokaha ake ō koutou hononga ki a ngāi Māori. 
  • Ka kaha ake te kitea nō Aotearoa tō whakahaere. 
  • Ka hauora ake tō whakahaere, mā roto mai i tā koutou whakatupu i tētahi tokomatua māia, whai mātauranga, whai pūkenga.
  • Ka tutuki ētahi atu o ā koutou whāinga e noho taonga ai te kōrero Māori, pēnei i ngā mahi whakawhanaunga a te Karauna ki ngā iwi Māori, i te kanorautanga, i te kauawhitanga me te aronui ki ngā ahurea.   

  Tirohia te Whakamahere Reo mō ngā pārongo e mōhio ai koe me tīmata i hea.

 • He pēhea te ara whakamahere reo? Ka pēhea nei tōna roa?

  Answer

  Koinei te ara whakamahere reo e taunakitia ana e Te Taura Whiri i te Reo Māori:

  • Te arotake whaiaro (4-6 wiki)
  • Te whakamahere i te ara whanake (6-8 wiki)
  • Te whakatinana i te mahere (9-12 marama)
  • Te arotake me te whakahou haere (6-8 wiki)

  Tirohia te Whakamahere Reo mō ngā pārongo e mōhio ai koe me tīmata i hea.

 • Me tīmata i hea? / Me pēhea te tīmata ake i te mahere reo?

  Answer

  Tirohia te Whakamahere Reo mō ngā pārongo e mōhio ai koe me tīmata i hea.

 • He aha ngā mahi ka taea e koutou hei āwhina i a mātou?

  Answer

  Mēnā nō te rāngai tūmatanui tō whakahaere, mā Te Taura Whiri i te Reo Māori koutou e āwhina, mā roto mai i: 

  • te tuku whakamāherehere rautaki, taumatua whakamahere   
  • te mahi tahi ki te hāpai i ngā putanga kaupapa-here me ngā tūmanako mō te reo Māori, i ōna wā anō e taea ai 
  • te tuku āwhina taha reo, i ōna wā anō e taea ai 
  • te hora rauemi whakamahere reo me ōna anō tautoko hei āwhina i a koutou ki te hoahoa, ki te whakatutuki, ki te aroturuki, ki te arotake anō hoki i tā koutou mahere reo Māori   
  • te mahi tahi ki a koutou ki te whakarite koringa toitū mō roto i te mahere reo, he koringa e taea ana te whakatinana me te arotake 
  • te whakanui me te whakatairanga i ā koutou tutukinga 

  I tēnei wā, kāore mātou e āwhina takitahi i ngā rōpū o te rāngai tūmataiti, engari ka taea e koutou te nanao iho ā mātou tātauira i Te Whakamahere Reo, ka kawe ake ai i te mānuka

 • He utu anō mō ēnei mahi?

  Answer

  Me kawe ake ngā whakahaere i ā rātou mahi whakarauora i te reo Māori i runga anō i ngā pūtea e whakawhiwhia kētia ana ki a rātou. Heoi anō, arā ētahi mahi ka taea i runga i te iti noa o te whakapaunga moni. Ko ēnei e whai ake nei hei tauira:

  • Te whakakapi i ngā tohu tūmatanui reo Ingarihi ki ngā tohu reorua, ina tae ki te wā e tika ana mō te whakahoutanga o aua tūmomo tohu.   
  • Te whakatakoto anga kaupapa-here hei tautoko i ngā mahi whakaora reo ā ngā rā e heke mai nei. Hei tauira, he kaupapa-here e reo Māori ai ngā kupu mihi me ngā kupu whakakapi i ngā karere īmēra. 
  • Te whakamahi i ngā rauemi kei tēnei pae tukutuku me te www.reomaori.co.nz

   

 • Ko wai atu anō kei te kawe ake i ēnei mahi?

  Answer

  E whakaritea ana he taputapu ka noho mai ki te pae tukutuku nei e ako tahi ai, e whai wāhi tahi ai ngā whakahaere e hiahia ana kia pērā rātou.

 • He aha ngā rauemi whakararau HR e wātea ana?

  Answer

  Ko tā mātou e taunaki ana, kia whakamahia te anga raukaha tara ā-whare e kīia nei ko E Tipu, kei te kokonga taputapu. Kua takoto hoki he rārangi pātai hei āwhina i a koutou ki te whakatau iho kei hea ake koutou o te anga e haere ana.


  He tātauira atu anō kei konei: Te Whakamahere Reo

 • He aha te rerekētanga o te mahere reo i te rautaki reo?

  Answer

  He titiro whānui tā te rautaki, engari ko te mahere, ka anga whāiti ki ngā mea ka mahia e tā koutou whakahaere, he aha anō ngā takahanga a te whakahaere i te ara whakatutuki i āna whāinga. Mehemea he tari rāngai tūmatanui koutou, ko te Rautaki Reo Māori a te Karauna, arā, te Maihi Karauna, koia kē tā koutou rautaki reo. 
 • He aha ētahi tauira o ngā koringa reo Māori mō te tari?

  Answer

  Ko te whakatenatena i ngā kaimahi me te iwi tūmatanui kia:

  • tuku i ngā mihi ki te reo Māori, pēnei i ēnei: ‘kia ora’, ‘tēnā koe’, ‘tēnā kōrua’, ‘tēnā koutou’, ‘haere rā’, ‘e noho rā’ 
  • tuku i ngā mihi ki te reo Māori i ngā whakawhitiwhiti īmēra 
  • whakarite wā pūmau mō te kōrerorero Māori i tō whakahaere. Hei tauira:
   • ko tētahi wā i te rānui e tū ai he kēmu reo Māori
   • he akoranga reo Māori
   • te whakarite ‘kīwaha o te wiki’, hei tauira, ‘Tautoko!’ 
   • te whakatairanga i te reo Māori i tā koutou whatungaroto.

  Tirohia te paetukutuku www.reomaori.co.nz/ideas mō ētahi anō koringa reo.