Mana

Pēhea ai te whakaoho i te tangata kia maimoatia te reo