Whakamahi

Me pēhea te whakamahi i te tangata ki te pānui, te tuhi, te kōrero, ki te mahi kia mārama ki te reo Māori i ngā wāhi huhua ki ngā āhuatanga katoa o te wā?