Mārama pū

He aha he mahi mā tātou kia noho mārama ai te tangata he reo tata korehāhā te reo Māori, he aha hoki he mahi mā rātou ki te whakarauora i te reo?