Ako

He aha ngā rautaki whakapoapoa tāngata ki te ako i te reo?