4. Te Arotake me Te Whakahauora

Me whakawātea 6-8 ngā wiki mō te arotake me te whakahauora i tō mahere. I tutuki i a koe ō whāinga? I tutuki ngā angawā? He aha ngā mahi i tutuki pai? He aha ngā mea kāore i tutuki? I whakaaweawe anō tō mahere?