Mō ngā rauemi reo Māori

Kua huihuia ngā akoranga reo Māori ki tā mātou pae tukutuku www.reomaori.co.nz
te mātāpuna o ngā mea katoa e pā ana ki te reo Māori.

Haere

Te Wiki o te Reo Māori

Kia kaha te reo Māori

Haere

He Muka

Mā te hunga kōrero Māori, haere he rā, haere he rā

Haere