Te Māngai Pāho

E whakarite ana tēnei kia kōrerohia, kia kitea, kia rangonahia, kia whai mana ai te reo Māori. He hoa rangapū matua ia i Te Whare o te Reo Mauriora, ka nui ā rātou mahi tautoko i te ao pāpāho Māori. E tuku pūtea ana rātou ki ngā kaupapa pēnei i ngā take o te wā, i ngā hōtaka tamariki, tepāho hākinakina, i a Disney Reo Māori me te huhua atu o ngā kaupapa.

Error - unknown module_layout - did parent page slug change? page.slug == te_mangai_paho_sponsor_2024 - page.type_slug == blog_post - page.parent.slug == nga_tohu_2024_sponsors_carousel - page.parent.type_slug == blog