Te Mātāwai

Ka whakaaweawetia e Te Mātāwai ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi ki te tautohu, ki te whai, ki te whakatutuki hoki i ā rātou wawata mō te reo.  Ka tutuki tēnei mā roto i tā rātou hōtaka haumi, mā te whakawhānui  i te puna mātauranga, me te whakaatu i te mana hautū ki te tautoko i te whakarauora i te reo Māori. “Kia Ūkaipō anō te Reo”, koirā tā rātou whāinga, e ora anō ai te reo hei reo tuku iho mō ā tātou tamariki, mokopuna hoki.

Error - unknown module_layout - did parent page slug change? page.slug == te_matawai_sponsor_2024 - page.type_slug == blog_post - page.parent.slug == nga_tohu_2024_sponsors_carousel - page.parent.type_slug == blog