Te Puni Kōkiri

Ka matua ārahi rātou i ngā kaupapa here me te hautūtanga i te ratonga tūmatanui. E whakatenatena ana rātou i ngā kaupapa here ā-whānau, me te aroturuki hoki i te pai o ngā mahi a ngā ratonga tūmatanui ki te Māori.

E poho kererū ana rātou ki te tautoko i Ngā Tohu Reo Māori, nā Te Taura Whiri i te Reo Māori. E whakanui ai  tātou, te motu, i ngā tāngata me ngā mahi  whakarauora i te reo.

Error - unknown module_layout - did parent page slug change? page.slug == te_puni_kokiri_sponsor_2024 - page.type_slug == blog_post - page.parent.slug == nga_tohu_2024_sponsors_carousel - page.parent.type_slug == blog