Kia kaha te reo Māori

Kei te mōhio whānuitia te tikanga o te ‘Kia kaha’ e te hunga kōrero Pākehā o Aotearoa. He hanga māori anō te kōrero mō te reo ānō nei he tangata – mātua rā te kōrero mō tōna hauora, mō tōna kaha, me tōna whakamāuitanga ake.

Koia i tika ai te kōrero ‘Kia kaha te reo Māori’ – he akiaki i a tātou, e kaha mai ai ko te reo, he akiaki anō i te reo kia kaha te tū mai.

Te whaitohu heitiki