Ko Te Tāhuhu o te Mātauranga

I tīmata Te Tāhuhu o te Mātauranga i te whakarewa o Te Ahu o te Reo Māori i te tau 2021/22 ki te whakapai ake i te matatautanga o te reo Māori, te akoranga me te whakamahinga i roto i te rāngaimahi mātauranga. Ko tā te whakangungu hei whakatupu i te māia ki te whakamahi me te whakauru i te reo Māori mō ngā tamariki me ngā rangatahi katoa i ngā whareako kōhungahunga me ngā kura